Kronika Światowych Dni Młodzieży

Częstochowę po drodze do Krakowa zamierza odwiedzić już ponad 300 tysięcy osób. Swoją obecność zgłosili już goście z Europy i Ameryk, ale dla niektórych chętnych wyjazd do Polski okazuje się zbyt drogi. Poza gościnnością i bogatym progr