Kromer Festival Biecz

Wspólne przedsięwzięcie skrzypka jazzowego Adama Bałdycha i kwartetu Equilibrium wykracza poza ramy powszechnego rozumienia wykonawstwa historycznego. Grający na instrumentach dawnych muzycy kwartetu podczas bieckiego festiwalu wykonali w zgod