Kresowym szlakiem

Film przedstawia urokliwe Zaleszczyki. Położona na Ukrainie miejscowość zasłynęła między innymi z uprawy winorośli oraz niezwykłego klimatu i położenia. Najbardziej znanym kuracjuszem w Zaleszczykach był Józef Piłsudski. Miejsce to odwiedzali również znakomici artyści: Maria Dąbrowska, Zofia Terne, Stefania Grodzieńska czy Jan Kasprowicz.