Kresowym szlakiem

Reportaż o wyprawie na Kresy, czyli do krainy, która po stracie tych ziem przez Polskę - co było następstwem układów jałtańskich - pogrążyła się w odmętach zapomnienia, resentymentów i owianej nostalgią mitologii. Miejscowości, k