Kreatorzy przyszłości

Dzięki postępom nauki, w dzisiejszych czasach możemy w krótkim czasie dotrzeć do odległych zakątków świata a nawet wszechświata. Niestety powietrzne podróże mają duży wpływ na środowisko. ostatnich 20 latach bardzo się zwiększył