Kreatorzy przyszłości

Oceany zajmują ponad 70% powierzchni Ziemi, połowa z nich jest głęboka na 3000 m. W ich głębinach toczy się życie. Produkują tlen i mają wpływ na zmiany klimatyczne. Czy istnieją przyjazne dla środowiska sposoby korzystania z ich bogactw?