Koronawirus. Poradnik

Czy istnieje jakaś korelacja między zachorowaniem na COVID 19 a problemami neurologicznymi? Czy to prawda, że pacjenci przyjmujący leki na schorzenia neurologiczne są w grupie ryzyka? Co z pacjentami, którzy przez izolacje z COVID 19 zaniechal