Korona królów. Taka historia...

Wszystkie żony Władysława Jagiełły zostawały polskimi królowymi nie z przypadku. Jakie warunki należało spełnić, aby zostać królową? Jak wyglądało wykształcenie małżonki monarchy, droga do kraju, którego – jak i języka – na ogół nie znały? Jak wyglądały ich pierwsze dni na Wawelu? Czy dawały sobie radę? Kto zostawał z nimi na królewskim dworze? Jadwiga Andegaweńska, Anna Cylejska, Elżbieta Granowska i Zofia Holszańska, czyli cztery różne kobiety, które łączył wspólny cel — przetrwać na Wawelu i nie wzbudzić skandalu. Czy im się to udało?