Korona królów. Taka historia...

Wszystkie żony Władysława Jagiełły zostawały polskimi królowymi nie z przypadku. Jakie warunki należało spełnić, aby zostać królową? Jak wyglądało wykształcenie małżonki monarchy, droga do kraju, którego – jak i języka &nda