Korona królów. Taka historia...

Odcinek poświęcony wyobrażeniom średniowiecznego człowieka o zbawieniu i potępieniu, czyli o piekle i o niebie. Zobaczymy, jak z upływem czasu sprawa – dla pierwszych chrześcijan dość prosta, stawała się bardziej skomplikowana i prowokowała do