Korona królów. Taka historia...

Odcinek zapozna widza ze sposobami prowadzenia wojen w średniowiecznej Europie. Odpowie na pytanie, kiedy wojna była (zdaniem współczesnych) słuszna, a nie „samowolna” czy „niesprawiedliwa”. Jak rozpoczynała się wojna? A przede wszystkim, co było jej celem? Przypatrzymy się nie tylko bitwom, ale i oblężeniu, a także zdobywaniu zamków lub obwarowanych miast...