Korona królów. Taka historia...

Odcinek przyniesie odpowiedź na pytanie, jakie zwierzęta towarzyszyły władcom, wielmożom, czy w końcu zwykłym ludziom epoki. Bo choć zwierzęta były traktowane przede wszystkim użytkowo, to jednak na dworach europejskich trzymano również takie,