Korona królów. Taka historia...

Jak wyglądały karczmy, kto je prowadził i na jakich zasadach? Były miejscami spotkań, plotek i awantur. Kto gdzie siadał i co można było załatwić w karczmie? Co podawano do stołu, jakie były ceny? Jak wyglądała reklama i sprzedaż: wszak nie ma jak lo