Korona królów. Taka historia...

Odcinek o papieżu, jego władzy i polityce. Jak wyglądała walka między Jagiełłą i Jadwigą a Zakonem o uznanie korony Władysława? Papież jako jedyne słońce świecące nad wszystkim, ale też polityk nie zawsze bywał sprawiedliwy. Jak wyglądały czasy papie