Korona królów. Taka historia...

Zamek Królewski w Krakowie – jedna z najwspanialszych rezydencji w Europie. Kiedy i dlaczego stał się siedzibą królów? Które obiekty, z czasów Piastów i pierwszego Jagiellona, zachowały się do dziś? Jak