Korona królów. Taka historia...

Możni i wpływowi ludzie od zawsze skupiali się wokół władcy, ale dopiero za czasów panowania Kazimierza Wielkiego konkretne rodziny zaczęły budować na dworze królewskim prawdziwą siłę, majątek i władzę. Wśród panów