Korona królów. Taka historia...

Średniowiecze to czas pełen sprzeczności. To kult miłości dworskiej i piękne rycerskie romanse i sonety, w których Petrarka i inni poeci porównywali kobiety do aniołów a zarazem epoka rozkwitu kultu religijnego, sławiącego Dziewicę Maryję. Niektóre niewiasty bardzo chciały żyć tak jak Niepokalana Maryja. Albo bardzo podobnie.