Korona królów. Taka historia...

Król był samodzielnym kierownikiem zarówno polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej. On i tylko on! Miał oczywiście doradców w radzie królewskiej, ale nie musiał ich słuchać, ponadto niejednokrotnie potrafił zrzucić na nic