Korona królów. Taka historia...

W połowie XIV wieku pięknym i zamożnym miastem, w naszej części Europy, była Praga. Niedaleko Pragi leżał Wiedeń. Rządzący nim Habsburgowie nie dorównywali w XIV wieku świetnością Luksemburgom, jednak w końcu XV wieku dynastia Habsburgó