Korona królów. Taka historia...

Dwór królewski to nowe pojęcie w XIV-wiecznej Polsce. Dopiero Kazimierz Wielki stworzył podwaliny pod silny dwór. Po jego śmierci było już skromniej, zarządzał nim marszałek Przedbór z Brzezia. Na wieść, że przybędzie Jadwiga zorganizowano dwór – trochę na kształt kazimierzowskiego. Ślub Jadwigi i Jagiełły wiele zmienił w organizacji na zamku wawelskim. Pod ich rządami stworzony zostanie całkiem nowy model dworu, niepodobny do żadnego innego w Europie. W zasadzie łączył dwa dwory w jednym kierunku.