Korona królów. Taka historia...

W starożytnej Grecji lekarze cieszyli się ogromnym szacunkiem. O Hipokratesie pamiętamy nawet dzisiaj. Niestety, we wczesnym średniowieczu zapanowało przekonanie, że choroba to kara za grzechy i należy ją przyjąć z pokorą. Nastała moda na pokutę oraz