Korona królów. Taka historia...

„Obraz jest tym dla ludzi prostych, czym pismo dla umiejących czytać”. Tak pisał papież Grzegorz Wielki – jeden z wczesnośredniowiecznych myślicieli. Dlatego też wystawiano w kościołach obrazy, aby ludzie mogli sobie odczytać różne historie. O świętych i grzesznikach, o wielkich władcach i czarnych charakterach. Z takiej kultury obrazkowej korzystali nie tylko prostacy. Także ci bogatsi czasami z czytaniem i pisaniem średnio sobie radzili. Obraz w średniowieczu miał także wspomagać pamięć. Czasami takimi wspaniałymi obrazami były drzwi kościelne. Malowano na nich lub rzeźbiono sceny biblijne. Niektóre drzwi ozdabiano przez kilkadziesiąt lat. Na przykład tzw. drzwi płockie przedstawiają dzieje świata zgodne z Biblią.