Korona królów. Taka historia...

„Obraz jest tym dla ludzi prostych, czym pismo dla umiejących czytać”. Tak pisał papież Grzegorz Wielki – jeden z wczesnośredniowiecznych myślicieli. Dlatego też wystawiano w kościołach obrazy, aby ludzie mogli sobie odczytać r&oacu