Korona królów. Taka historia...

Święty Hieronim pisał, że kto raz się ochrzcił, więcej kąpieli nie musi zażywać. Na szczęście nasi średniowieczni przodkowie, choć pobożni, nie zawsze stosowali się do nauk Ojców Kościoła. Oczywiście, byli tacy, którzy dawali się obrzucać odpadkami, jak święty Aleksy, czy nie zmieniali w ogóle ubrań i generalnie się nie myli, jak św. Kinga. Takich ascetów w średniowiecznej Polsce było jednak niewielu. Zwykli ludzie myli się chętnie i często. Czy więc średniowiecze było czasem smrodu i brudu? Właśnie, że nie!