Korona królów. Taka historia...

Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. Tak przez wieki mówiono w naszym kraju. Kim był szlachcic? Co go odróżniało od nieszlachetnych sąsiadów? Skąd się wzięła polska szlachta? Bo nazwa - szlachta - przywędrowała do nas