Korona królów. Taka historia...

W średniowieczu panowała zasada Do ut de czyli daję, abyś dał. Im pokaźniejszy był prezent, tym większego podarku mogliśmy się spodziewać. Jeden z XIII wiecznych myślicieli powiedział nawet, że przyjęcie daru, to nic innego jak oddanie w zakład własn