Korona królów. Taka historia...

Prymas Mikołaj Trąba był spowiednikiem króla Władysława Jagiełły, a także jednym z nielicznych zaufanych króla. Ten zasłużony kapłan był niewłaściwego urodzenia, bowiem jego ojcem był ksiądz. Aby zostać arcybiskupem, dostał dyspensę pap