Korona królów. Taka historia...

W średniowieczu mieliśmy najczystszą sól. Tę z Wieliczki. Zgodnie z legendą zawdzięczamy ją świętej Kindze i jej pierścieniowi. Sól to nie byle co. Wypłacano w niej żołd żołnierzy i pensje profesorów wszechnicy krakowskiej. Nie b