Korona królów. Taka historia...

Zakon Krzyżacki był zorganizowany na kształt średniowiecznego państwa, ale bez króla i poddanych. Na jego czele stał wielki mistrz, a wspierał go rząd, czyli – wielki marszałek, wielki szatny, wielki komtur, wielki szpitalnik i wielki sk