Korona królów. Taka historia...

Zakon Krzyżacki był zorganizowany na kształt średniowiecznego państwa, ale bez króla i poddanych. Na jego czele stał wielki mistrz, a wspierał go rząd, czyli – wielki marszałek, wielki szatny, wielki komtur, wielki szpitalnik i wielki skarbnik. W XIV wieku wśród rządzących zakonem był Konrad von Wallenrode, który przeszedł kilka szczebli kariery zakonnej. Wallenrode był znakomitym organizatorem, m.in. to dzięki niemu wielu wybitnych, europejskich rycerzy brało udział w krzyżackich rejzach. Zostawił po sobie legendę. Jedni mówili, że był heretykiem, inni, że litewskim szpiegiem. Kim był naprawdę?