Korona królów. Taka historia...

Wielcy filozofowie średniowiecza uważali, że dziecko jest pozbawione rozumu. Nie potrafi odróżnić dobra od zła, należy je zatem chronić i izolować od złych przykładów. Właściwie traktowano je, jak pomniejszonych dorosłych. Dzieci chorow