Korona królów. Taka historia...

Jan z Czarnkowa – sprawny dyplomata i dobry prawnik czy fałszerz i złodziej? Było w nim wszystkiego po trochu. Oskarżono go o sfałszowanie papieskiej bulli i zbezczeszczenie królewskiego grobu i kradzież regaliów. Ale nikt nie odb