Korona królów. Taka historia...

Szpieg w średniowieczu. Jest pewne, że nie miał łatwo. Wszystko musiał podsłuchać, podejrzeć i przekazać swemu mocodawcy ustnie. Bo niewielu umiało pisać i czytać. A i pergamin był bardzo drogi. Nie można było przejmować korespondencji, bo taką prowa