Korona królów. Taka historia...

Książę Władysław Opolczyk – prawnuk Łokietka. Mądry polityk czy tylko zręczny karierowicz? Na pewno człowiek bardzo ambitny i lojalny wobec swoich pracodawców. Może tylko nazbyt wierzący w swoja wielkość. Był jednym ze śląskich książąt,