Korona królów. Taka historia...

Olgierd – jeden z czternaściorga dzieci Giedymina, brat królowej Polski Aldony-Anny, żony Kazimierza Wielkiego, ojciec Jagiełły – króla Polski. Za jego rządów Litwa zdobyła tyle ziem, że na mapie ówczesnej Euro