Korona królów. Taka historia...

Kiedy monarcha średniowiecznego państwa nie miał męskiego potomka z prawego łoża, zaczynały się kłopoty. Brak legalnego następcy położył się cieniem na całym okresie rządów Kazimierza, a zapewnienie sukcesji tronu był jego podstawowym i najwię