Korona królów. Taka historia...

Kazimierz Wielki był twórcą reform, politykiem, strategiem, ale i słynnym kochankiem. Jan z Czarnkowa pisał o polskim królu: „A chociaż w sobie lubieżny, jako mąż wysokiego rodu i hojnie przez naturę uposażony”. Jak historia pokazała, Kazimierz nie marnował swoich talentów. Miał cztery żony i rozliczne kochanki. Był w związkach bigamicznym i morganatycznym. Zajrzyjmy zatem do królewskiej alkowy.