Korona królów. Taka historia...

Żmudź, Drezdenko i Podole to nasze średniowieczne ziemie sporne. Przez lata były zarzewiem konfliktu pomiędzy Rzeczpospolitą a Zakonem. Ich przyczyna tkwiła głównie w niefortunnym położeniu tych ziem. Dla przykładu: Żmudź oddzielała dwie gałęz