Korona królów. Taka historia...

Historia dynastii Andegaweńskiej zaczęła się, wbrew pozorom nie na Węgrzech, a w słonecznej Italii. W dniu św. Łucji, czyli 13 grudnia 1250 roku w Castel Fiorentino zmarł cesarz rzymski i król Sycylii Fryderyk II Hohenstauf. Rywalizacja o sche