Korona królów. Taka historia...

Historia dynastii Andegaweńskiej zaczęła się, wbrew pozorom nie na Węgrzech, a w słonecznej Italii. W dniu św. Łucji, czyli 13 grudnia 1250 roku w Castel Fiorentino zmarł cesarz rzymski i król Sycylii Fryderyk II Hohenstauf. Rywalizacja o schedę po tym wybitnym władcy była zażarta. Jego synowie walczyli na śmierć i życie z kolejnymi papieżami, którzy obawiając się utrzymania silnej pozycji Hohenstaufów, z całych sił popierali przedstawiciela bocznej linii Kapetyngów francuskich Andegawenów. Główny faworytem stolicy apostolskiej był Karol, brat słynnego króla Francji Ludwika IX Świętego. Po pokonaniu przeciwników w 1266 roku Karol został koronowany na króla Sycylii i, pomimo wielu przeszkód pozostał nim aż do śmierci. Między innymi dzięki Karolowi Andegawenowie szybko umacniali swoją pozycję, słusznie uważając, że jest to niepowtarzalna okazja do zbudowania własnej, dynastycznej potęgi i uniezależnienia się od starszej linii królewskiej we Francji. To właśnie potomkiem Karola był urodzony w 1288 roku Karol Robert - mąż Elżbiety Łokietkówny, ojciec Ludwika.