Korona królów. Taka historia...

Sprawa zaniedbanego Uniwersytetu Krakowskiego powróciła wraz testamentem Jadwigi. Przed śmiercią królowa przeznaczyła na ufundowanie uczelni część swoich pieniędzy, szat i klejnotów, co wystarczyło jednak jedynie na wybudowanie b