Korona królów. Taka historia...

Kazimierz Wielki odziedziczył po swoim ojcu świeżo scalone państwo i dwóch wielkich wrogów. Krzyżaków, zagrażających Polsce od północy oraz z południa Królestwo Czech, rządzone przez rosnącą w siłę dynastię Luksembu