Korona królów. Taka historia...

Jak powszechnie wiadomo, średniowiecze w Europie było czasem szczególnie mocnego zaangażowania człowieka w sprawy duchowe. Rozwijające się chrześcijaństwo oznaczało rosnący w siłę Kościół i pogłębianie się znaczenia osób powołany