Korona królów. Taka historia...

Jak powszechnie wiadomo, średniowiecze w Europie było czasem szczególnie mocnego zaangażowania człowieka w sprawy duchowe. Rozwijające się chrześcijaństwo oznaczało rosnący w siłę Kościół i pogłębianie się znaczenia osób powołanych na przewodników wiary. Jaką rolę pełnili duchowni w ówczesnej Polsce? Czy hierarchowie Kościoła mogli wpływać na funkcjonowanie młodego Królestwa Polskiego rządzonego przez Kazimierza Wielkiego? W jakim stopniu osoby duchowne współtworzyły jego państwo? A może przysparzały królowi problemów, mając inne niż on dążenia lub domagając się specjalnych przywilejów?