Korona królów. Taka historia...

Koronę i Litwę łączyły różne wspólne projekty, sojusze i układy. Władysław Jagiełło i Witold także przechodzili przez różne etapy współpracy, od konfliktów po pełne wzajemne poparcie. Dlatego co kilkanaście lat ich