Korona królów. Taka historia...

Przyjezdni, imigranci, uchodźcy różnie na nich dziś mówimy. We wczesnym średniowieczu nazywano ich gośćmi, po łacinie hospites. Chodzi oczywiście o cudzoziemców, którzy z różnych powodów przyjeżdżali na polskie ziemie, żeby zamieszkać tu na stałe. Dlaczego wybierali Polskę? Jak im się tu żyło? Jakie przywileje dostawali od polskich królów? A przywilejów było całkiem sporo...