Korona królów. Taka historia...

Śmierć w średniowieczu nie była kresem istnienia, ale bramą do życia wiecznego. Zawołanie „memento mori” towarzyszyło ludziom tamtych czasów od urodzenia. Żeby zasłużyć na życie wieczne trzeba było żyć cnotliwie modlić się, dobrze