Korona królów. Taka historia...

Stan, grupa w społeczeństwie feudalnym wyróżniająca się pozycją społeczną, ekonomiczną i prawną. Społeczeństwo za Kazimierza Wielkiego miało strukturę stanową, a każdy stan funkcjonował w oparciu o odrębne prawo. Który stan odgrywał klu