Korona królów. Taka historia...

Pierwszy klasztor w dziejach chrześcijaństwa założyli benedyktyni na Monte Casino. Wkrótce potem, w oparciu o regułę benedyktyńską, poczęły powstawać nowe zakony męskie, a niebawem – także żeńskie. Pierwszym z nich były klaryski, do kt&o