Korona królów. Taka historia...

Kult świętych jest jednym z najważniejszych elementów chrześcijańskiej pobożności. Ludzie średniowiecza mieli do pomocy wielu świętych i mocno wierzyli w ich sprawczą moc, która była najsilniejsza przy ich grobach. Stąd pielgrzymki do m