Korona królów. Taka historia...

W czasach średniowiecznych nie było ministerstw i ambasad, ale częściowo ich rolę pełniła kancelaria królewska, w której powstawały najważniejsze państwowe dokumenty. Kanclerz, tj. szef kancelarii, był jednocześnie ministrem spraw zagra