Korona królów. Taka historia...

W trakcie zaślubin, trwałość przysięgi małżeńskiej wydaje się najczęściej bezdyskusyjna. Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Tymi słowami Chrystus w Ewangelii według św. Mateusza ustanowił zasadę, w myśl której zawarte przed B