Korona królów. Taka historia...

W trakcie zaślubin, trwałość przysięgi małżeńskiej wydaje się najczęściej bezdyskusyjna. Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Tymi słowami Chrystus w Ewangelii według św. Mateusza ustanowił zasadę, w myśl której zawarte przed Bogiem małżeństwo kobiety i mężczyzny nie może być rozwiązane, a zatem więzy małżeńskie łączą dwoje ludzi dożywotnio. Jednak bywa, że przysięga małżeńska zaczyna uwierać, a dalsze wspólne życie z różnych powodów wydaje się niemożliwe. Co wtedy? Czy w średniowieczu dopuszczano możliwość rozwiązania małżeństwa? Czy znano wówczas rozwody?