Korona królów. Taka historia...

Wojna dla szlachcica zaczynała się od ogłoszenia wyprawy zbrojnej. Jedynym uprawnionym do tego był król, który także rozsyłał wici, czyli zwoływał wszystkich na określony dzień do określonego miejsca. Najpierw ogłaszano gotowość do wypr