Korona królów. Taka historia...

Pewnie wiecie, że w czasach średniowiecznych czytać i pisać umieli jedynie nieliczni. Do pisania i czytania listów sam Kazimierz potrzebował pomocy duchownych, którzy jako jedyna grupa bywali w tamtym okresie wykształceni. Ponieważ był