Korona królów. Taka historia...

Pewnie wiecie, że w czasach średniowiecznych czytać i pisać umieli jedynie nieliczni. Do pisania i czytania listów sam Kazimierz potrzebował pomocy duchownych, którzy jako jedyna grupa bywali w tamtym okresie wykształceni. Ponieważ był on władcą bardzo światłym, zrozumiał, że aby budować nowoczesne państwo, oparte na strukturach prawnych musi otoczyć się ludźmi, którzy nie tylko potrafią czytać, ale także odebrali wykształcenie uniwersyteckie. A takich było zbyt mało. Co więc zrobił? Otóż Kazimierz założył własny uniwersytet! 12 maja 1364 roku kancelaria królewska opieczętowała dokument Kazimierza Wielkiego, który dziś nazywamy dokumentem fundacyjnym Uniwersytetu Krakowskiego.