Korona królów. Taka historia...

Pod koniec czerwca 1410 roku zgrupowane wojska polsko-litewskie znalazły się pod Czerwińskiem. Król Jagiełło w tajemnicy zlecił przygotowanie konstrukcji składanego mostu jeszcze jesienią. Wszystkie jego elementy zostały spławione do Czerwińsk